Ministerstvo obrany, Armáda ČR

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Ministerstvo obrany, Armáda ČR

V době mimo povodeň se vojenské záchranné útvary a další vojenské útvary a zařízení průběžně připravují na případný zásah v době povodně.

V době povodně se účast Armády ČR při záchranných pracích řídí podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách.

Podle tohoto zákona (§ 15 - 17 a 19) mohou o použití Armády ČR požádat hejtmani krajů a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k povodňové situaci a to náčelníka Generálního štábu Armády ČR, který rozhoduje o rozsahu a způsobu nasazení jednotlivých složek armády.

Hrozí-li nebezpečí z prodlení mohou vyžadovat součinnost armády k záchranným pracím výše uvedené osoby nebo velitel zásahu a velitel požární jednotky u velitele vojenského útvaru nebo náčelníka vojenského zařízení, které jsou nejblíže místu povodňové situace. Velitel tohoto vojenského zařízení prostřednictvím svých nadřízených o tom neprodleně informuje náčelníka Generálního štábu Armády ČR.

Vyžádanou účast Armády ČR k záchranným pracím zabezpečují v prvním pořadí vojenské záchranné útvary, které poskytují plánovanou pomoc na vyžádání na základě § 21 odst. 1 a odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud je povodněmi ohrožena podstatná část území ČR, rozhoduje o součinnosti Armády ČR při záchranných pracích vláda na návrh ministra vnitra.

Na základě rozhodnutí vlády o použití armády při záchranných pracích, zřídí náčelník Generálního štábu Armády ČR vojenský krizový štáb, který řídí a koordinuje činnost nasazených vojenských útvarů. K monitorování povodňové situace může náčelník Generálního štábu Armády ČR vyčlenit vojenská letadla.

Soubor: g_mo.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 16.01.2021, publikována: 27.06.2022