Osnova souhrnné zprávy po povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPřílohy >

Osnova souhrnné zprávy po povodni

1. Hydrometeorologická situace

popis hydrometeorologické situace před povodní

stav před povodní na vodních tocích a rozhodujících vodních dílech

průběh hydrologických jevů za povodně, kulminační průtoky

průběh ledových jevů na vodních tocích a jejich vliv na průběh povodně

ovlivnění hydrologické situace vodními díly, rozhodující manipulace

 

2. Provedená opatření na ochranu před povodněmi v uceleném povodí

činnost jednotlivých složek, přehled zabezpečovacích prací

zhodnocení spolupráce s povodňovými orgány a ostatními účastníky povodňové služby

vyžádání vojenské nebo jiné výpomoci

přehled vyhlášených stupňů povodňové aktivity

celkové zhodnocení povodňových aktivit v uceleném povodí

vyčíslení vlastních mimořádných nákladů za povodně (při 2. a 3. stupni povodňové aktivity)

 

3. Důsledky povodně a vzniklé škody

rozsah rozlivů, zatopené pozemky a objekty

škody na vodních tocích a objektech (věcné, finanční)

významné škody a závady na ostatních objektech

vyčíslení povodňových škod ostatních (dle údajů obecních a krajských úřadů)

 

4. Celkové zhodnocení, návrh opatření

vlastní přijatá opatření

potřeba doplňujících evidenčních a dokumentačních prací

opatření k odstranění povodňových škod na vodních tocích a objektech opatření ke zlepšení spolupráce s ostatními účastníky povodňové služby v rámci uceleného povodí

návrh opatření mimo působnost povodňového orgánu kraje

 

5. Přílohy (tabulky, grafy, mapy)

 

 

Soubor: p_osnova_souhrnne_zpravy.htm


Přílohy > Osnova souhrnné zprávy po povodni

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 11.05.2018, publikována: 08.03.2023