Osnova zprávy po povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPřílohy >

Osnova zprávy po povodni

1. Meteorologická situace

popis meteorologické situace před povodní

meteorologické příčiny povodně, extrémní meteorologické jevy, dosažené pravděpodobnosti výskytu

velikost a územní rozložení srážek a teplot vzduchu

celkové zhodnocení meteorologické situace za povodně

 

2. Hydrologická situace

popis hydrologické situace před povodní

stav sněhových zásob v povodích

průběh hydrologických jevů za povodně, kulminační průtoky, hodnocení pravděpodobnosti výskytu (n-letost)

průběh ledových jevů na vodních tocích a jejich vliv na průběh povodně

přehled trvání směrodatných stavů pro 2. a 3. stupeň povodňové aktivity

celkové zhodnocení hydrologické situace za povodně

 

3. Činnost předpovědní povodňové služby ČHMÚ

činnost předpovědních pracovišť ČHMÚ (CPP/RPP) v Praze a na pobočkách

zhodnocení realizace a úspěšnosti meteorologických a hydrologických předpovědí

zhodnocení spolupráce se státními podniky Povodí a ostatními účastníky povodňové služby

vyčíslení mimořádných nákladů ČHMÚ za povodně

 

4. Celkové zhodnocení, návrh opatření

přijatá opatření v rámci ústavu

návrh opatření mimo působnost ústavu (zlepšení spolupráce s ostatními účastníky povodňové služby)

 

5. Přílohy (tabulky, grafy, mapy)

 

Soubor: p_osnova_zpravy_po_povodni.htm


Přílohy > Osnova zprávy po povodni

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 11.05.2018, publikována: 08.03.2023