Ústřední povodňová komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Ústřední povodňová komise

ÚPK je orgánem vlády na úseku ochrany před povodněmi. Přísluší ji ústřední řízení ochrany před povodněmi a výkon dozoru nad ní v době, kdy povodně ohrožují rozsáhlá území a pokud povodňové komise krajů nestačí vlastními silami a prostředky činit potřebná opatření ke zvládnutí povodně ve svých územních obvodech nebo je žádoucí koordinace jejich aktivit.

Oprávnění a povinnosti ÚPK v případě vyhlášení stavu nebezpečí a nouzového stavu přecházejí na ústřední orgán krizového řízení. Při této situaci se ÚPK stává součástí Ústředního krizového štábu.

 

Soubor: d_upk.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 11.05.2018, publikována: 27.06.2022