Vyžádání pomoci při řízení ochrany před povodněmi

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Vyžádání pomoci při řízení ochrany před povodněmi

Nestačí-li povodňový orgán při povodni, jejíž rozsah přesáhne jeho území obvod, vlastními silami a prostředky, ani ve spolupráci s okolními povodňovými orgány zvládnout potřebné zabezpečovací a záchranné práce, požádá o převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňový orgán vyššího stupně. Ten při převzetí řízení ochrany před povodněmi oznámí datum a čas převzetí, rozsah spolupráce. Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné a provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů.

Soubor: i_vyzadani_pomoci.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 11.05.2018, publikována: 27.06.2022